VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

IEES

Nhân rộng chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Nhân rộng chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Cập nhật: 1/18/2021 10:43:24 AM

Tin tức Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam ...

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Cập nhật: 6/18/2020 9:39:54 AM

Ngày 05/03/2020, tại Nhà khách Quốc hội, Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), với sự hỗ trợ của DAAD, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức, tổ chức hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”. Chương trình hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

Liên kết website