VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Sự kiện

Những sự kiện của trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Những sự kiện của trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Cập nhật: 3/15/2022 11:25:29 PM

Trong những năm qua, Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ và đào tạo về kinh doanh, gia đình và thấu hiểu bản thân góp phần khẳng định vai trò của bản thân mỗi người trong con đường lập nghiệp, khởi tạo doanh nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc và văn minh. ...

Những sự kiện của trung tâm Đào tạo tư vấn Sức khỏe cộng đồng

Những sự kiện của trung tâm Đào tạo tư vấn Sức khỏe cộng đồng

Cập nhật: 3/15/2022 3:57:38 PM

Năm 2021, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong thời gian dài nhưng Trung tâm Đào tạo tư vấn sức khỏe cộng đồng vẫn duy trì ổn định và phát triển các hoạt động, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt trong công tác hỗ trợ các chị em phụ nữ về vấn đề y tế và chăm sóc thăm khám bệnh nhân. ...

Liên kết website