I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Trung tâm Khoa học Giáo dục Quốc Gia

 

Trung tâm Khoa học Giáo dục Quốc gia

                               I.     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Khoa học Giáo dục Quốc gia là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học giáo dục và Môi trường thực hiện chức năng hỗ trợ giáo dục, tổ chức các chương trình đào tạo nuôi dạy con trẻ và phát triển kỹ năng làm cha mẹ trên các nền tảng trực tuyến và trực tiếp; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Viện.


2. Nhiệm vụ

Trung tâm Khoa học Giáo dục Quốc gia thực hiện những nhiệm vụ sau:

a. Quy định về mục tiêu giáo dục, đào tạo phù hợp với các chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Viện

b. Tổ chức chương trình đào tạo nuôi dạy con trẻ trên các nền tảng trực tuyến và trực tiếp là: khai sáng tiềm năng.

c. Tổ chức chương trình đào tạo nghệ thuật làm cha mẹ.

d. Tổ chức các chương trình đào tạo phát triển bản thân: thấu hiểu bản thân thông qua sinh trắc vân tay, phát triển đội nhóm nhờ công cụ khai sáng tiềm năng .

e. Cung cấp các sản phẩm và chương trình chính: Sinh trắc vân tay, nhân số học, chuyển giao phần mềm, bộ thẻ mật mã thành công cho con, sản phẩm bộ thẻ Be Rich…

 

Địa chỉ: Tòa 18T2, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh    Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0972727925 (Giám đốc Phùng Thùy Dung)

 Các chi nhánh trực thuộc:

1. Chi nhánh TPHCM

2. Chi nhánh Bắc Ninh

3. Chi nhánh Vinh - Nghệ An

4. Chi nhánh Đắk Lắk

5. Chi nhánh Hải Phòng