Ngày 19/05/2020, Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2020. Hội nghị được tổ chức thường niên là hoạt động thiết thực hỗ trợ, tạo động lực, phát triển đam mê nghiên cứu khoa học của các em sinh viên.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học do Khoa giáo dục tổ chức tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn thể sinh viên. Kỷ yếu Hội nghị đã tập hợp được gần 20 công trình nghiên cứu của  sinh viên với nội dung đa dạng, giàu tính sáng tạo và thể hiện rõ nét định hướng nghiên cứu khoa học gắn liền với hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ, gắn với việc hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các lĩnh vực giảng dạy, tham vấn tâm lý, giáo dục trẻ em bình thường và can thiệp cho trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm trí.

TS. Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục biểu dương những thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đại diện sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại Hội nghị

Giảng viên, sinh viên trao đổi về các đề tài nghiên cứu tại Hội nghị