VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Giáo dục

Khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

Khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

Cập nhật: 6/18/2020 10:39:00 AM

Ngày 19/05/2020, Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2020. Hội nghị được tổ chức thường niên là hoạt động thiết thực hỗ trợ, tạo động lực, phát triển đam mê nghiên cứu khoa học của các em sinh viên. ...

Học viện Quản lý giáo dục phát triển Kỹ năng mềm cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

Học viện Quản lý giáo dục phát triển Kỹ năng mềm cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

Cập nhật: 6/18/2020 10:20:32 AM

Ngày 20/05/2020, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ Bế mạc Khóa bồi dưỡng Kỹ năng mềm ứng dụng và kỹ năng quản lý cho các em Sinh viên Đại học Chính quy của Học viện. ...

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2020

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2020

Cập nhật: 1/6/2021 3:31:41 PM

Mã trường - mã ngành - khối xét tuyển Đại học 2020 - Tất cả các trường ...

Liên kết website