VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Giới thiệu

Trung tâm An Việt

Cập nhật: 6/2/2024 8:47:53 AM

...

Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Cập nhật: 3/15/2022 11:26:23 PM

...

Future Lang Register

Future Lang Register

Cập nhật: 1/20/2021 9:55:30 AM

...

Future Lang HTV9

Future Lang HTV9

Cập nhật: 1/20/2021 9:55:10 AM

...

Future Lang VTV1

Future Lang VTV1

Cập nhật: 1/20/2021 9:54:54 AM

...

Trung tâm Phát triển Nhân đạo Đức Việt

Cập nhật: 7/6/2021 7:49:38 PM

...

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Cập nhật: 1/5/2021 11:43:12 AM

Centre for Clean Energy Technology Research (CCETR) ...

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Cập nhật: 1/5/2021 11:20:51 AM

High Technology Centre (HTC) ...

Trung tâm Hợp tác quốc tế

Trung tâm Hợp tác quốc tế

Cập nhật: 7/12/2023 5:38:41 PM

National Centre for Dermatoglyphics (NCD) ...

Trung tâm Khoa học nông nghiệp

Trung tâm Khoa học nông nghiệp

Cập nhật: 7/12/2023 5:41:31 PM

Centre for Educational & Community Development (CECD) ...

Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm SEAMEO INNOTECH

Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm SEAMEO INNOTECH

Cập nhật: 6/18/2020 10:01:21 AM

Nhằm đẩy mạnh các hợp tác quốc tế về hoạt động giáo dục và đào tạo, ngày 09/10/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) phối hợp với Trung tâm SEAMEO INNOTECH đã tổ chức Lễ kí kết Biên bản Ghi nhớ giữa hai đơn vị. ...

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp Quốc Gia

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp Quốc Gia

Cập nhật: 7/12/2023 5:41:09 PM

Centre for Agricultural Sciences (CAS) ...

Tầm nhìn và sứ mệnh

Cập nhật: 3/15/2022 4:12:24 PM

...

Quyết định số 61HVQLGD về KH&CN

Cập nhật: 6/18/2020 10:07:19 AM

...

Chức năng nhiệm vụ

Cập nhật: 3/15/2022 4:10:18 PM

...

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 7/12/2023 5:59:06 PM

...

Mục tiêu phát triển

Cập nhật: 3/14/2022 9:45:50 AM

...

Liên kết website