Tầm nhìn và sứ mệnh

 Viện trưởng Nguyễn Văn Khương cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên

TẦM NHÌN   

Đến năm 2030 Trở thành một Viện nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ trong các lĩnh vực Giáo dục, Môi trường, Y dược và Nông nghiệp… có uy tín trên thị trường.

SỨ MỆNH    

Giúp cho Cộng đồng có nhận thức, kiến thức và cuộc sống hạnh phúc hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI    

Văn hóa – Sáng tạo - Hợp tác – Phát triển

CHIẾN LƯỢC   

  - Tập hợp đội ngũ Nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như: Giáo dục; Y dược; Môi trường; Nông nghiệp; Năng lượng tái tạo.vv. Nghiên cứu, chuyển giao và đưa các ứng dụng tiến bộ của Khoa học và công nghệ đến với đừi sống xã hội.     

- Liên doanh với các cơ sở Đào tạo, bồi dưỡng có uy tín phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ trong giáo dục để phát triển nguồn nhân lực.      

- Ứng dụng phát triển Sinh trắc học dấu vân tay trong việc tìm kiếm phát hiện nhân tài, qua đó xây dựng các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên biệt phát huy tiềm năng bẩm sinh của trẻ em Việt.    

- Xây dựng và phát triển các Dự án Môi trường, Y dược và Giáo dục (Trường học, Bệnh viện, Nhà máy xử lý rác thải)    

- Xậy dựng được “app giáo dục cộng đồng” để phổ cập kiến thức cho cộng đồng.