Mục tiêu phát triển

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

- Hợp tác và phát triển với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu và có năng lực để đầu tư nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ trong các lĩnh vực Giáo dục, Môi trường, Y dược, Nông nghiệp;    

- Hợp tác đào tạo với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các Trường ĐH các Trung tâm ngoại ngữ..vv);     

- Tổ chức chính quyền địa phương có nhu cầu đặt hàng thực hiện các Đề tài, Dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương;      

- Trẻ em trong độ tuổi từ mầm non đến THPT có nhu cầu phát hiện tiềm năng bẩm sinh để có thể phát huy tài năng thiên bẩm tốt nhất.