VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Đơn vị thành viên

Trung tâm Khoa học giáo dục VNSeed

Trung tâm Khoa học giáo dục VNSeed

Cập nhật: 1/6/2021 3:13:01 PM

The VNSeed Centre for Education Sciences ...

Trung tâm Khoa học Tài chính công nghệ

Trung tâm Khoa học Tài chính công nghệ

Cập nhật: 1/5/2021 12:03:13 PM

Centre for Fintech (Financial Technology) Sciences (CFTS) ...

Trung tâm Khoa học đào tạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Trung tâm Khoa học đào tạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Cập nhật: 1/5/2021 12:00:16 PM

Centre for Science Training and Community Healthcare (CSTCH) ...

Trung tâm Phát triển và Hỗ trợ Nhân đạo Tây Trường Sơn

Trung tâm Phát triển và Hỗ trợ Nhân đạo Tây Trường Sơn

Cập nhật: 1/5/2021 11:55:32 AM

Centre for Humanitarian Assistance and Development (CHAD) ...

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Cập nhật: 1/5/2021 11:46:16 AM

Centre for International Cooperation (CIC) ...

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Cập nhật: 1/5/2021 11:43:12 AM

Centre for Clean Energy Technology Research (CCETR) ...

Trung tâm Văn hóa giới thiệu đặc sản Việt

Trung tâm Văn hóa giới thiệu đặc sản Việt

Cập nhật: 1/5/2021 11:40:38 AM

Cultural Centre for Introduction of Vietnamese Specialties (CCIVS) ...

Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Cập nhật: 1/5/2021 11:37:31 AM

National Centre for Education Sciences (NCES) ...

Trung tâm Khoa học Y dược thực chứng

Trung tâm Khoa học Y dược thực chứng

Cập nhật: 1/5/2021 11:33:23 AM

Centre for Evidence-based Medicine (CEBM) ...

Trung tâm Đào tạo Blockchain Academy

Trung tâm Đào tạo Blockchain Academy

Cập nhật: 1/5/2021 11:31:17 AM

Blockchain Academy Training Centre (BATC) ...

Hệ thống Giáo dục trực tuyến Việt Nam (eduE.vn)

Hệ thống Giáo dục trực tuyến Việt Nam (eduE.vn)

Cập nhật: 1/5/2021 11:28:04 AM

Vietnamese E-learning System (VELS) ...

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Cập nhật: 1/5/2021 11:20:51 AM

High Technology Centre (HTC) ...

Trung tâm Khoa học thực chứng Giáo dục đặc biệt

Trung tâm Khoa học thực chứng Giáo dục đặc biệt

Cập nhật: 1/5/2021 11:22:33 AM

Centre for Implementation Science in Special Education (CISSE) ...

Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia

Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia

Cập nhật: 1/18/2021 9:28:49 AM

National Centre for Dermatoglyphics (NCD) ...

Trung tâm Giáo dục phát triển cộng đồng

Trung tâm Giáo dục phát triển cộng đồng

Cập nhật: 1/5/2021 11:16:06 AM

Centre for Educational & Community Development (CECD) ...

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp

Cập nhật: 1/12/2021 9:20:45 AM

Centre for Agricultural Sciences (CAS) ...

Liên kết website