Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Các chi nhánh trực thuộc:

1. Chi nhánh TPHCM

2. Chi nhánh Bắc Ninh

3. Chi nhánh Vinh - Nghệ An

4. Chi nhánh Đắk Lắk

5. Chi nhánh Hải Phòng